បង្កើត ឬ Hosting Wordpress ជាមួយយើងខ្ញុំ ​លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៏​ជាច្រើន៖ 

 

 

គំរោង Hosting Wordpress តម្លៃ $8/​ ខែ

បង្កើត ឬ Hosting Wordpress ជាមួយយើងខ្ញុំ​លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៏​ដូចខាង​ក្រោម:

 1. SSD Storage: មានល្បឿនលឿនជាង HDD Storage ទ្វេដង
 2. Automatic Updates: ធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក​មានបច្ចេកវិទ្យា​ចុង​ក្រោយ និងការពារបានការជ្រៀតចូលពីមេរោគផ្សេងៗ
 3. Free Theme: លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Theme ណាមួយដែលអ្នក​ចូល​ចិត្ត​នៅក្នុងគេហទំព័រ ThemeCountry ដោយឥតគិត​ថ្លៃ​ដែល​ធម្មតា​លក់ក្នុង​តម្លៃ​ $35
 4. Free SSL: SSL គឺសំរាប់ធ្វើឲ្យគេហទំព័រលោកអ្នកមានសុវត្ថិភាព ​ដែល​​ធម្មតា​លក់ក្នុង​តម្លៃ​ $69 ក្នុង១ឆ្នាំ
 5. Unlimited Bandwidth: មិនបារម្មណ៍ចំពោះចំនួន​អ្នក​ចូលមើល​គេហ​ទំព័រ​របស់លោកអ្នក។

* កំណត់សំគាល់៖ គំរោង​នេះតំរូវអោយធ្វើកិច្ចសន្យារយៈពេល១ឆ្នាំ

 

គំរោង WordPress Hosting (Advanced: $39/Month)

គំរោង Advanced សំរាប់គេហទំព័រណាដែលមាន​អ្នកចូល​មើល​ច្រើន រហូតដល់រាប់លានអ្នក​ក្នុង១ខែ។

លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៏​ដូចខាង​ក្រោម:

 1. 30GB of SSD Storage: ទទួលបានការផ្ទុក​លើ SSD រហូតដល់ទៅ 30GB ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​ទ្វេ​ដង
 2. Auto-Scaling RAM: ចំនួនRAM នឹងតំលើង​ដោយយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាម​ចំនួន​អ្នកចូលមើលដើម្បីធានា​ថា​គេហទំព័ររបស់លោកអ្នកនៅតែដំណើរការ។
 3. Automatic Updates: ធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក​មានបច្ចេកវិទ្យា​ចុង​ក្រោយ និងការពារបានការជ្រៀតចូលពីមេរោគផ្សេងៗ
 4. Free Theme: ទទួលបាន ThemeCountry ដោយ​ឥត​គិត​​ថ្លៃ​​ដែល​​ធម្មតា​​លក់​ក្នុង​​តម្លៃ​​ $35
 5. Unlimited Email Addresses: អាចបង្កើតអ៊ីម៉ែលតាម​តំរូវការ
 6. Unlimited Bandwidth: មិនបារម្មណ៍ចំពោះចំនួន​អ្នក​ចូលមើល​គេហ​ទំព័រ​របស់លោកអ្នក។
 7. Free SSL: SSL គឺសំរាប់ធ្វើឲ្យគេហទំព័រលោកអ្នកមានសុវត្ថិភាព ​ដែល​​ធម្មតា​លក់ក្នុង​តម្លៃ​ $69 ក្នុង១ឆ្នាំ